5 lipca 2021 r. zakończymy operacyjny proces konsolidacji działalności Biura Maklerskiego Pekao (BM) i przejętego uprzednio przez BM Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (CDM). Rachunki klientów dawnego CDM zostaną przeniesione do systemu transakcyjnego BM. Wiecej na temat integracji działalności maklerskiej>

30 sierpnia 2019 roku zorganizowana część przedsiębiorstwa, obejmującego działalność maklerską Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. została włączona do Banku Pekao S.A. - Domu Maklerskiego Pekao. Więcej o połączeniu prawnym działalności maklerskiej > 

5 grudnia 2019 r. rozpoczął się proces zmiany nazwy z „Dom Maklerski Pekao" na „Biuro Maklerskie Pekao". Więcej>

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)