Nowy system transakcyjny UTP na GPW

15 kwietnia 2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadza nowy system transakcyjny UTP (Universal Trading Platform).

Ogólnie o UTP - co to jest i jakie korzyści płyną z wdrożenia?

Od 15 kwietnia 2013 notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzone będą w nowym systemie transakcyjnym - Uniwersalnej Platformie Obrotu (UTP), której twórcą jest NYSE Technologies. System UTP jest wykorzystywany na giełdach grupy NYSE Euronext z siedzibami w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli. Teraz do grona giełd światowych korzystających z UTP dołączy GPW w Warszawie, a wraz z nią domy maklerskie prowadzące działalność na rynku polskim.

Najważniejsze zalety UTP w porównaniu z Warsetem to nowe rodzaje zleceń, szybkość, wyższa wydajność i przepustowość umożliwiająca wysyłanie większej liczby zleceń w określonym czasie, a także skrócenie czasu odpowiedzi na wysłane zlecenia. Dzięki  temu polski rynek kapitałowy otworzy się na inwestorów stosujących handel wysokich częstotliwości i wysokich wolumenów przy wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów. Kolejną przewidywaną korzyścią płynącą z wdrożenia UTP będzie zwiększenie płynności transakcji.

Co oznacza wdrożenie UTP dla klientów domów maklerskich?

Dla inwestorów indywidualnych UTP oznaczać będzie przede wszystkim nowe możliwości zawierania transakcji - za pomocą nowych rodzajów zleceń i inaczej określanych terminów realizacji. UTP oferuje szerszą paletę funkcjonalności, a także umożliwia notowania instrumentów w nowych segmentach rynku, dedykowanych określonym grupom produktów (np. warranty i produkty strukturyzowane).

Klienci będą posługiwać się dotychczasowymi aplikacjami do składania zleceń (w CDM Pekao: CDMInterent, CDMMobile) i monitorowania informacji rynkowych (SDIG). Nie będzie wymagane podpisywanie żadnych dodatkowych umów czy aneksów.

Jak przebiega wdrożenie UTP?

System wdrażany jest przez GPW, a wszystkie domy maklerskie pracują nad dostosowaniem swoich systemów informatycznych do UTP. Oznacza to konieczność zmiany oprogramowania umożliwiającego podłączenie do systemu GPW, obsługę nowych typów zleceń i terminów ważności zleceń, a także zmiany formatu danych w systemach prezentujących notowania instrumentów, z których korzystają Klienci.

Wraz z projektem UTP na domy maklerskie przechodzi obowiązek wdrożenia funkcjonalności w ramach swoich serwisów transakcyjnych. GPW wymaga od domów maklerskich uczestnictwa w testach nowych rozwiązań oraz przejścia procesu certyfikacji systemów domów maklerskich, którego celem jest potwierdzenia prawidłowości przekazywania komunikatów dotyczących zleceń do nowego systemu giełdowego.

Gotowość CDM Pekao do wdrożenia UTP

Ostatnie dwa lata w CDM Pekao to okres intensywnych prac wdrożeniowych. Przeprowadzane testy pokazują, że jesteśmy dobrze przygotowani do uruchomienia systemu. Potwierdzić to może chociażby pomyślne przejście procesu certyfikacji naszych systemów przez  GPW.

Zachęcamy do zapoznania się z  wideoprezentacjami dotyczącymi nowego systemu UTP.

  1. UTP - Nowy system GPW  - wideo
  2. Jak złożyć zlecenie PEG i PEG LIMIT w systemie CDMInternet? - wideo

Chcesz wiedzieć więcej o UTP?

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt::

  • z Konsultantami TeleCDM pod numerem infolinii 801 140 490 (dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych), (+48) 22 591 24 90 (dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych )

    lub

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)