Promocje

Zapoznaj się z ofertami specjalnymi CDM dla nowych i obecnych Klientów:

-50% opłaty za nabycie funduszy dłużnych!

Zainwestuj w jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych zarządzanych przez TFI PZU z obniżoną stawką opłaty manipulacyjnej.

Więcej

Rachunek za 0 zł w 2019 roku

Oferta dla nowych Klientów, którzy złożą wniosek online do 30 czerwca 2019 r.
Przejdź do FORMULARZA

Więcej

Oferta specjalna dla osób do 26 roku życia

Poznaj ofertę specjalną dla Młodych Inwestorów - zyskaj rachunek inwestycyjny za 0 zł aż do 26 urodzin z niższymi stawkami prowizji!

 

Więcej

Oferta specjalna dla Członków SII

Chcesz skorzystać z oferty dla Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych?
Zgłoś się po ofertę specjalną - preferencyjne stawki prowizji i rachunek za 0 zł w 2019 r.

 

Więcej

Pakiety notowań

Z myślą o Klientach inwestujących online przygotowaliśmy ofertę specjalną na pakiety notowań PLUS, PRESTIGE i VIP.

Więcej

Informacje związane z inwestowaniem i świadczeniem usług przez CDM

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie
https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, stanowi sumę ryzyk poszczególnych usług.

W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami innymi niż określonymi w Taryfie prowizji i opłat lub dokumentach regulujących zasady korzystania z Usług maklerskich oraz Pozostałych usług. Więcej informacji w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest dostępnych w Komunikacie nr 6/2019.

Zapoznaj się z informacją o CDM Pekao S.A. jako Administratorze Danych Osobowych.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)