Biuletyn Analizy Technicznej

Pełen Raport, wraz z informacją na temat czynników ryzyka dostępny jest do pobrania w formie pliku pdf. 

WIG20

- wczorajsza, nieudana próba wybicia z wąskiego obszaru konsolidacji z ostatnich dni doprowadziła do utworzenia białej świecy z długim górnym cieniem. Z jednej strony, pozostawanie kursu w pobliżu minimów obecnej fali spadkowej sugerować może kontynuację trendu spadkowego. Z drugiej strony bliskość wsparcia wyznaczonego przez minima z marca br. daje nadzieję na aktywizację popytu i podjęcie kolejnej próby odreagowania spadków z ostatnich tygodni.

PKO BP

- kurs PKO BP pozostaje w wąskim zakresie wahań wyznaczonych przez ubiegłotygodniowe czarne marubozu. Wczorajsza próba wybicia górą z tego zakresu nie zakończyła się sukcesem, prowadząc do utworzenia długiego górnego cienia. Na korzyść kupujących przemawia jednak powrót notowań powyżej 200-sesyjnej średniej ruchomej oraz relatywnie wysoki korpus wczorajszej białej świecy. W efekcie scenariusz kontynuacji korekty wzrostowej oraz powrót do opuszczonego dołem kanału wzrostowego z lipca-sierpnia br. należy uznać za preferowany.

TSGAMES

- długi górny cień wczorajszej świecy utworzony po dotarciu kursu do poziomu lipcowych minimów sugeruje kłopoty kupujących z rozbudową ruchu wzrostowego. Pomimo negatywnego zakończenia notowań, na MACD został wygenerowany sygnał kupna. Preferowanym scenariuszem nadal jest kontynuacja wzrostów, która umożliwiłaby atak na wsparcie wyznaczone przez minima notowań z maja-lipca br.

PLAYWAY

- trzecia z kolei biała świeca z niewielkimi cieniami oraz wzrost obrotów sugerują, że obecny ruch wzrostowy powinien być kontynuowany. MACD wygenerował po wczorajszej sesji sygnał kupna, zaś RSI wzrasta w ślad za kursem akcji. Na uwadze warto mieć jednak bliskość najbliższych oporów, wyznaczonych przez zakres konsolidacji przy maksimach z lipca-sierpnia br.

BENEFIT

- wzrost obrotu obserwowany na wczorajszej sesji oznacza, że bliskość wsparcia na poziomie 900 PLN skutecznie zaktywizowała kupujących. Na plus popytu zaliczyć można biały korpus wczorajszej świecy o rozmiarach porównywalnych z dolnym cieniem. Jednak zakończenie notowań poniżej 21- sesyjnej średniej ruchomej, a także poniżej otwarcia z poprzednich 2 sesji, nakazuje ostrożność w ocenie możliwości rozpoczęcia korekty wzrostowej.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)