Zawartość serwisu analitycznego

Sprawdź, co zawiera serwis analityczny i bądź na bieżąco
z sytuacją na rynku:

Raport Rynek Akcji

Zbiór najważniejszych informacji z rynku finansowego z Polski i świata uwzględniający wydarzenia polityczne, publikacje makroekonomiczne oraz istotne wydarzenia rynkowe. Raport uzupełniony jest wybranymi informacjami ze spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Wydawany jest codziennie przed sesją na GPW.

Przykładowy raport

Biuletyn Analizy Technicznej

Codzienny zestaw instrumentów finansowych zbadanych z wykorzystaniem metod analizy technicznej i portfelowej. Obok analizy technicznej dla wybranych indeksów krajowych i zagranicznych, surowców oraz spółek notowanych na GPW, w materiale przedstawiona została analiza techniczna dla spółek wskazanych przez autorski model selekcji spółek, którego celem jest wyszukanie walorów o wysokim potencjale utrzymania obowiązującego trendu wzrostowego lub zmiany trendu spadkowego na wzrostowy.

Przykładowy raport

Rynek na Żywo

Serwis dostępny w aplikacji eTrader, obejmujący publikację komentarzy do bieżących wydarzeń na rynku finansowym. W publikacjach opisywane są istotne zmiany notowań spółek, indeksów, walut, towarów i innych zagranicznych instrumentów finansowych wraz ze wskazaniem przyczyn tych ruchów, bieżące dane makroekonomiczne, a także wydarzenia rynku finansowego, obejmujące wystąpienia publiczne przedstawicieli władz monetarnych, fiskalnych i administracji publicznej.

Perspektywy Rynkowe

Raport opisuje sytuację na globalnych rynkach finansowych, uwzględniając wydarzenia o fundamentalnym wpływie na perspektywy inwestycyjne w poszczególnych klasach aktywów. Obejmuje analizę sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie wraz z podsumowaniem czynników mogących wpłynąć na zachowanie rynków finansowych w kolejnych miesiącach. Raport wydawany jest raz w miesiącu kalendarzowym.

Przykładowy raport

Strategie funduszowe

Materiał przedstawia propozycję portfeli funduszowych, opartych na instrumentach dostępnych w ofercie Biura Maklerskiego Pekao (dawniej CDM). Zaproponowane portfele różnią się poziomem ryzyka i potencjałem zysku. Raport zawiera również opis perspektyw poszczególnych klas funduszy inwestycyjnych wraz z krótkim uzasadnieniem. Raport wydawany jest raz w miesiącu kalendarzowym.

Przykładowy raport

Zwróć uwagę na...

Materiał zawiera analizę techniczną wybranych, relatywnie płynnych, spółek notowanych na rynku głównym GPW. Zawiera zalecenie inwestycyjne, wraz ze wskazaniem kluczowych poziomów: aktualnej ceny, oczekiwanego zasięgu ruchu oraz poziomu zlecenia zabezpieczającego. Częstotliwość wydawania raportu jest uzależniona od sytuacji rynkowej.

Przykładowy raport

Strategia FW20

Strategia inwestycyjna dla kontraktów terminowych na WIG20. Raport zawiera zalecenie inwestycyjne na aktualną serię kontraktów terminowych FW20 wraz z technicznym uzasadnieniem. Zawiera wskazanie kluczowych poziom notowań: aktualnego kursu, oczekiwanego zasięgu ruchu oraz poziomu zlecenia zabezpieczającego. Częstotliwość wydawania raportu jest uzależniona od sytuacji rynkowej.

Przykładowy raport

Sygnały z zagranicy

Materiał zawiera analizę techniczną wybranego instrumentu, uzupełnioną o wyszczególnienie głównych motywów do inwestycji na rynkach zagranicznych. Przedmiotem raportu mogą być zarówno akcje spółek, jak też instrumenty typu ETP (w tym ETF i ETN). Raport zawiera zalecenie inwestycyjne, wraz ze wskazaniem kluczowych poziomów: aktualnej ceny instrumentu, oczekiwanego zasięgu ruchu oraz poziomu zlecenia zabezpieczającego. Częstotliwość wydawania raportu jest uzależniona od sytuacji rynkowej.

Przykładowy raport

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)