Logo Pekao

W co inwestować?
Poznaj naszą odpowiedź

Doradztwo inwestycyjne
w Biurze Maklerskim Pekao

SPRAWDŹ >

Co możesz zyskać?

 • ŁATWE DECYZJE I PRZYJEMNOŚĆ INWESTOWANIA

  ŁATWE DECYZJE
  I PRZYJEMNOŚĆ INWESTOWANIA

  Korzystając z doradztwa inwestycyjnego otrzymujesz konkretne wskazanie ile i w co zainwestować. Dzięki temu Twoje decyzje inwestycyjne są łatwiejsze, inwestowanie kojarzy się z nieskomplikowanymi działaniami, a przede wszystkim ze spokojem.

 • NOWE MOŻLIWOŚCI

  NOWE MOŻLIWOŚCI

  Wykorzystujesz wiedzę ekspertów i otwierasz się na nowe możliwości. Otrzymujesz gotowe rozwiązania, już zweryfikowane przez fachowców. Często mogą to być koncepcje, których sam nie odkryjesz lub które z góry odrzucisz. Wskazujemy nowe kierunki dla Twoich inwestycji, pozwalające na dywersyfikację Twojego portfela.

 • CZAS DLA SIEBIE

  CZAS DLA SIEBIE

  Nie szukasz już kolejnych rozwiązań, więc zyskujesz czas dla siebie i swoich bliskich. Jesteś wolny od ciągłych rozmyślań "co zrobić?". Teraz to Twój czas na relaks.

 • REALIZACJA PLANU

  REALIZACJA PLANU

  Korzystając ze spersonalizowanych rozwiązań, możesz realizować plan inwestycyjny dostosowany do Twojej indywidualnej sytuacji.

 • KOMFORT NA CO DZIEŃ I LEPSZE SAMOPOCZUCIE

  KOMFORT NA CO DZIEŃ I LEPSZE SAMOPOCZUCIE

  Polegając na doświadczeniu ekspertów, wspieranych zaawansowanymi narzędziami do analizy, zyskujesz spokój ducha i lepsze samopoczucie. Wiesz, że skorzystałeś z rozwiązań przygotowanych przez ekspertów, a Twoje inwestycje są w dobrych rękach.

Zastanawiasz się, w co inwestować?

Zamów kontakt i poznaj naszą odpowiedź.

Jak skorzystać?

 • Zamawiasz kontakt
  i umawiasz się
  z doradcą inwestycyjnym.
 • Wspólnie omawiacie Twoje:
  cele i potrzeby,
  sytuację finansową,
  skłonność do ryzyka.
 • Otrzymujesz gotowy materiał zawierający konkretne propozycje inwestycyjne przygotowane specjalnie dla Ciebie!

  PROFESJONALNA
  OBSŁUGA
  Rekomendację inwestycyjną otrzymasz od certyfikowanych doradców klienta lub maklerów.

Jak powstaje
rekomendacja?

 • Nasza propozycja powstaje w wyniku szczegółowej analizy Twoich potrzeb i sytuacji finansowej;
 • Do jej przygotowania wykorzystujemy całą naszą wiedzę o rynku kapitałowym wspierając się nowoczesnym narzędziem analitycznym, zbudowanymi specjalnie do celów doradztwa inwestycyjnego;
 • Przygotowany materiał dopasowany jest do tolerowanego przez Ciebie poziomu ryzyka – strategię od konserwatywnej po agresywną;
 • Wspólnie z doradcą określisz horyzont czasowy dla Twoich inwestycji;
 • Sam decydujesz czy przygotowany przez nas materiał wykorzystasz w trakcie spotkania – w dowolnym momencie możesz poprosić doradcę o wydanie kolejnej rekomendacji inwestycyjnej;
 • Jako jedyne biuro maklerskie na rynku oferujemy usługę doradztwa opartego o fundusze inwestycyjne już od 10 tys. zł aktywów na rachunku inwestycyjnym;
 • Usługa doradztwa jest zwolniona z opłaty.

Polityka Prywatności | Copyright © 2008-2019 Bank Pekao S.A.

Niniejsza informacja stanowi informację handlową w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko poniesienia straty, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/ryzyko-inwestycyjne.

Czytaj więcej >

Rekomendacje inwestycyjne nie stanowią zapewnienia Domu Maklerskiego Pekao, że cele inwestycyjne Klienta zostaną zrealizowane i nie zawierają gwarancji osiągnięcia korzyści. W szczególności oznacza to, że decyzje inwestycyjne, oparte o przekazaną Rekomendację inwestycyjną, mogą się wiązać z poniesieniem nieoczekiwanej straty. Rekomendacje inwestycyjne udzielane w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego przygotowywane są w oparciu o wynik przeprowadzonego badania odpowiedniości instrumentów finansowych będących przedmiotem tej usługi.

Warunki świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego określone są Regulaminem świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), wraz z Tabelą Opłat oraz Komunikatami. Korzystanie z usługi wymaga zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich (sprzedaż krzyżowa).
Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, stanowi sumę ryzyk poszczególnych usług.

W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami innymi niż określonymi w Taryfie prowizji i opłat lub dokumentach regulujących zasady korzystania z Usług maklerskich oraz Pozostałych usług. Więcej informacji w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest dostępnych w Komunikacie dla Klientów.

ZAMÓW ROZMOWĘ >