Informacja o blokadzie rachunków 

Brak oświadczenia FATCA

Informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 6 Ustawy FATCA1, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (dalej „CDM") 2 grudnia 2016 r. dokonał blokady rachunków inwestycyjnych otwartych w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r. włącznie, których posiadacz lub współposiadacz do 1 grudnia 2016 roku nie złożył wymaganego oświadczenia FATCA (oświadczenia dotyczącego obywatelstwa USA lub rezydencji amerykańskiej).

Czy blokada uzależniona jest od wartości rachunku inwestycyjnego?

Rachunki inwestycyjne podlegają blokadzie FATCA bez względu na ich wartość.

Na czym polega blokada rachunku?

Blokada polega na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku.

Jak odblokować rachunek?

W przypadku zastosowania blokady rachunku, CDM odblokuje rachunek nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od posiadacza rachunku oświadczenia FATCA.

Jak złożyć oświadczenie FATCA?

Oświadczenie FATCA można złożyć:


 

1 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. 2015 poz. 1712, z późń. zm.).

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)