Zamów kontakt

Pola zaznaczone na czerwono wymagają poprawy.
wyślij
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 18, jako administratora danych, w celu:
 kontaktu telefonicznego, także przy wykorzystaniu automatycznych systemów wywołujących i przedstawiania przez CDM w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym.
 przesyłania przez CDM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, SMS, MMS, serwis internetowy).

Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza o prawie wglądu do danych i ich poprawiania, prawie do wycofania złożonej zgody w dowolnym czasie bez konieczności podania przyczyny, prawie do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez CDM.

Podstawa prawna:

  • art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne
  • art. 4 i 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)