Dane spółki

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. jest największym i najdłużej działającym domem maklerskim na polskim rynku kapitałowym.

Numer identyfikacji podatkowej NIP 5212654772.

Numer statystyczny podmiotu gospodarczego REGON 012725283.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000024477.

Miejsce rejestracji Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał akcyjny spółki wynosi 56.331.898,00 zł..
Właścicielem 100% akcji CDM Pekao S.A. jest Bank Pekao S.A. Wszystkie akcje spółki są imiennymi, zwykłymi o wartości nominalnej 31 zł.

Centrala firmy mieści się w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, telefon kontaktowy 22 821 88 70, fax 22 856 17 77.

Na terenie kraju funkcjonują dwa regiony Regiony: zachodni i centralny oraz 38 Punktów Obsługi Klientów.

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)