Daytrading

To usługa przeznaczona dla aktywnie inwestujących Klientów polegająca na obniżeniu prowizji od transakcji odwrotnych zawartych w tym samym dniu. Daytrading dostępny jest dla wszystkich naszych Klientów bez konieczności podpisywania dodatkowych aneksów.

Klienci zawierający transakcje na rynku akcji, praw do akcji, warrantów, certyfikatów inwestycyjnych od transakcji odwrotnej pobierana jest prowizja 0,25% (min. 5,90 zł) wartości zlecenia. Prowizja naliczana jest wg podstawowej stawki ustalonej przy składaniu zlecenia bez uwzględnienia daytradingu. Zwrot nadpłaconej części prowizji następuje w dniu rozliczenia transakcji na rachunek inwestycyjny Klienta.

Klientom zawierającym transakcje na kontraktach terminowych od transakcji odwrotnej pobierana jest prowizja 5,90 zł od jednego kontraktu. Prowizja naliczana jest wg podstawowej stawki ustalonej przy składaniu zlecenia bez uwzględnienia daytradingu. Zwrot nadpłaconej części prowizji następuje w dniu zawarcia transakcji odwrotnej na rachunek inwestycyjny Klienta.

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. 

Szczegółowe informacje uzyskasz w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce lub pod numerami telefonów:

  • 801 140 490  (opłata za jeden impuls),
  • + 48 22 591 24 90 (opłata wg cennika operatora). 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)