Zlecenia DDM

Jeśli nie masz doświadczenia lub czasu na obserwowanie na bieżąco zmian zachodzących na rynku instrumentów finansowych skorzystaj z pomocy doświadczonych i wykwalifikowanych naszych pracowników posiadających dostęp do bieżących informacji rynkowych.

Zgodnie z Twoimi wskazówkami określonymi w zleceniu upoważniony pracownik wystawi zlecenia brokerskie, decydując o systemie notowań na którym będzie realizowane zlecenie oraz podejmie decyzje o czasie jego zawarcia.

W zleceniach DDM możesz określić dodatkowe warunki, którymi ma kierować się upoważniony pracownik, np. uzależnić realizację zlecenia od wystąpienia określonej sytuacji na rynku.

Minimalna wartość zlecenia DDM

  • 20 sztuk - dla kontraktów terminowych na indeksy WIG20 oraz mWIG40 lub

  • 50 000,00 PLN bądź jej równowartość wyrażoną w dowolnej walucie w jakiej Biuro Maklerskie Pekao (dawniej CDM Pekao) prowadzi rachunki pieniężne, przeliczona po kursie średnim NBP ogłoszonym w dniu roboczym, poprzedzającym dzień złożenia zlecenia - dla pozostałych instrumentów finansowych,

zgodnie z Komunikatem dla Klientów.

Kontakt

Szczegółowe informacje uzyskasz w wybranym Punkcie Usług Maklerskich (dawniej POK CDM), których adresy dostępne są w wyszukiwarce lub pod numerami telefonów:

  • +48 801 140 490  (opłata za jeden impuls),
  • + 48 22 591 24 90 (opłata wg cennika operatora). 

 

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/ oraz ryzyko nieuwzględnienia w warunkach zlecenia DDM czynników rynkowych, które powstały lub które zostały ujawnione już po złożeniu zlecenia.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)