Usługa Intraday

Jeśli posiadasz aktywną usługę wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w Biurze Maklerskim Pekao (dawniej CDM Pekao) i inwestujesz w czasie sesji wykorzystując dzienną zmienność kursu, skorzystaj z bezpłatnej usługi Intraday. Dzięki temu będziesz zawierał transakcje na kontraktach terminowych na indeks WIG20  z zastosowaniem obniżonego poziomu zabezpieczenia.  

 Warunki aktywacji usługi Intraday 

  Usługa Intraday aktywowana jest bezpłatnie.

Zapoznaj się z Komunikatem dla Klientów. Szczegółowe informacje na temat usługi Intraday uzyskasz pod numerami telefonów:

  • +48 801 140 490 (opłata za jeden impuls)

  • +48 22 591 24 90 (wg cennika operatora).

Ryzyka związane z usługą Intraday: 

  • zwiększone ryzyko utraty zabezpieczenia Klienta w przypadku niekorzystnej zmiany ceny - niższe zabezpieczenie umożliwia wyższe lewarowanie,
  • zwiększone ryzyko powstania niedoboru zabezpieczenia - w przypadku niezamknięcia pozycji przed zakończeniem sesji zostanie przywrócone stosowanie standardowego, znacznie większego, zabezpieczenia dla całego portfela Intraday.

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)