Ubezpieczenia

Obsługa poserwisowa ubezpieczeń zakupionych za pośrednictwem BM Pekao (dawniej CDM) od 02.09.2019 r. prowadzona jest w oddziałach Banku Pekao S.A.

Znajdź najbliższy oddział>

Świat Inwestycji Premium

Świat Inwestycji Premium jest dobrowolnym ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi przygotowanym przez PZU Życie S.A. Produkt dostępny jest w ramach trzech walut (PLN, EUR, USD) i oferuje możliwość inwestowania kapitału w gotowe strategie aktywnie zarządzane przez specjalistów TFI PZU S.A. przy jednoczesnym wykorzystaniu realnych korzyści wynikających z formy prawnej produktu jaką jest ubezpieczenie.

Więcej

Plan pełnej ochrony

Pomyśl o zabezpieczeniu siebie oraz swoich bliskich na wypadek niespodziewanych zdarzeń. Dzieki Planowi pełnej ochrony możesz zabezpieczyć spłatę zobowiązań finansowych oraz otrzymać finansowe wsparcie w razie choroby lub wypadku. Pojedyncze elementy Planu, w formie umów dodatkowych, włączasz lub wyłączasz w zależności od zmieniających się potrzeb, z zastrzeżeniem zapisów w OWU.

Więcej

Strategie inwestycyjne z UFK

Strategia inwestycyjna z UFK to produkt łączący w sobie zalety polisy ubezpieczeniowej na życie z inwestycją w fundusze inwestycyjne, nazywany jest także unit-linkiem. Na rynku polskim dostępne są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oparte na jednym funduszu inwestycyjnym oraz UFK oferujące dostęp do wielu funduszy – na bazie konstrukcji fundusze funduszy (fund of funds).

Więcej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)