Strategie inwestycyjne z UFK

Co to jest?

Strategia inwestycyjna z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi, to grupa produktów łączących w sobie zalety polisy ubezpieczeniowej na życie z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Na rynku polskim są produkty ubezpieczeniowe ze składką regularną i ze składką jednorazową. Oferta UFK dostępnych w ubezpieczeniach może obejmować szeroką gamę funduszy inwestycyjnych zróżnicowanych pod kątem ryzyka: od funduszy bezpiecznych po fundusze akcji. Umożliwia inwestowanie na różnych rynkach, oferując dywersyfikację portfela Klienta, przy określonych korzyściach podatkowych.

Strategia Aktywnego Inwestowania

To kompleksowe rozwiązanie inwestycyjne będące połączeniem profesjonalnego inwestowania w instrumenty finansowe z ochroną ubezpieczeniową, przygotowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną specjalnie z myślą o klientach Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (produkt wyłącznie w obsłudze serwisowej).

Więcej

Strategia Aktywnych Portfeli

To długoterminowe inwestowanie w fundusze czołowych towarzystw funduszy inwestycyjnych polskiego rynku finansowego z ochroną ubezpieczeniową oferowaną w ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie Ubezpieczycielem jest TU Allianz Życie Polska S.A., a Ubezpieczającym Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (produkt wyłącznie w obsłudze serwisowej).

Więcej

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych w CDM Pekao SA strategii inwestycyjnych, uzyskasz pod numerami telefonów:

  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
  • +48 22 591 24 90 (opłata według taryfy operatora)

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)