Plan pełnej ochrony

Pomyśl o zabezpieczeniu siebie oraz swoich bliskich na wypadek niespodziewanych zdarzeń. Dzięki Planowi pełnej ochrony możesz zabezpieczyć spłatę zobowiązań finansowych oraz otrzymać finansowe wsparcie w razie choroby lub wypadku. Pojedyncze elementy Planu, w formie umów dodatkowych, włączasz i wyłączasz w zależności od zmieniających się potrzeb, z zastrzeżeniem zapisów w OWU.

Zobacz co masz do wyboru! Elementy pakietu ochronnego, które włączasz lub wyłączasz:

GŁÓWNA KORZYŚĆ

Zabezpieczenie zobowiązań finansowych w razie śmierci

 W RAZIE WYPADKU

 Wypłata dla najbliższych w razie śmierci wskutek wypadku

 Świadczenie dzienne w przypadku pobytu w szpitalu

 Wypłata w przypadku leczenia operacyjnego

 W RAZIE CHOROBY

 Specjalistyczna diagnoza i leczenie za granicą wybranych
poważnych zachorowań (Best Doctors)

 Wypłata w razie poważnego zachorowania

 Świadczenie dzienne w przypadku pobytu w szpitalu

 Wypłata w przypadku leczenia operacyjnego

 Wypłata w razie niezdolności do samodzielnej egzystencji

 DODATKOWE

 Renta miesięczna dla bliskich w razie Twojej śmierci

 Świadczenia opiekuńcze dla Ciebie i Twoich bliskich (Assistance)

 

Ochrona finansowa bliskich w przypadku śmierci - dodatkowe korzyści:

 • Czas trwania programu ochronnego możesz dowolnie dostosować np. do czasu swojej aktywności zawodowej czy okresu spłaty kredytu.
 • Możesz na warunkach wskazanych w OWU zwiększyć lub zmniejszyć wysokość sumy ubezpieczenia adekwatnie do swojej sytuacji życiowej (np. zaciągnięcie kredytu).
 • W razie śmierci suma ubezpieczenia jest wypłacana bezpośrednio wskazanym przez Ciebie osobom.
 • Wybierz umowę z wypłatą renty miesięcznej, aby w razie Twojej śmierci rodzina co miesiąc otrzymywała środki na opłatę rachunków. Sam decydujesz przez jaki okres i w jakiej wysokości będą to wypłaty.

Ochrona finansowa dla Ciebie i bliskich w razie wypadku lub choroby - dodatkowe korzyści:

 • Jeśli nie chcesz się zastanawiać skąd wziąć pieniądze na skomplikowany zabieg operacyjny, który jest konsekwencją choroby lub wypadku, kup umowę leczenia operacyjnego.
 • W sytuacji jesli trafiłbyś na dłużej do szpitala i stracił możliwość zarobkowania, umowa dodatkowa na wypadek pobytu w szpitalu zapewni Ci środki na opłatę rachunków czy procesu rehabilitacji po leczeniu.
 • Jeśli martwi Cię, że w sytuacji, gdy będziesz wymagał stałej opieki osób trzecich zabraknie Ci na to funduszy, pomyśl o wykupieniu umowy "niezdolność do samodzielnej egzystencji".

Zwróć uwagę na świadczenia opiekuńcze dla Ciebie i Twoich bliskich (Assistance):

Z pakietem świadczeń Assistance otrzymasz, na zasadach wskazanych w OWU, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych i pokrycie kosztów jej organizacji. Świadczenia obejmują nie tylko osobę ubezpieczoną, ale również najbliższą rodzinę - współmałżonka lub partnera oraz dzieci.

Świadczenia w razie wystąpienia choroby lub wypadku, trudnych sytuacji losowych bądź w przypadku urodzenia dziecka:

 • dostarczenie leków
 • transport medyczny z bliską osobą
 • rehabilitacja
 • wypożyczenie lub zakup sprzetu rehabilitacyjnego
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi (w tym w razie ich zachorowania)
 • organizacja prywatnych lekcji w razie konieczności pobytu dziecka w domu
 • organizacja pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka
 • opieka pielęgniarki i pomoc domowa po hospitalizacji
 • pomoc medyczna za granicą
 • wizyta lekarska i pielęgniarki
 • pomoc medyczna za granicą 
 • wizyty lekarska i pielęgniarki
 • pomoc psychologa
 • infolinie medyczna, Zdrowe odżywianie i Baby assistance
 • pomoc położnej 

Zwróć uwagę na specjalistyczną diagnozę i leczenie za granicą wybranych poważnych zachorowań (Best Doctors):

Wybierając umowę dodatkową Best Doctors masz zapewnioną możliwość weryfikacji postawionej diagnozy oraz leczenia w najlepszych klinikach na całym świecie w razie:

 • zachorowań na nowotwór,
 • konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych,
 • zabiegu kardiochirurgicznego wymiany zastawki,
 • zabiegu neurochirurgicznego,
 • przeszczepu narządów od żywego dawcy.

Plan pełnej ochrony oferujemy Klientom we współpracy z renomowanym partnerem - Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.

Zapytaj o szczegóły Planu pełnej ochrony i indywidualną kalkulację składki:

 

Niniejszy materiał prezentowany jest jedynie w celach informacyjnych a jego treść nie stanowi wzorca umownego ani nie jest częścią umowy ubezpieczenia uzgodnioną indywidualnie. Przedstawionych w niniejszym materiale informacji nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Przedmiotowy materiał nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia decyzji dotyczącej ubezpieczenia. Szczegóły oferty znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Plan pełnej ochrony wraz z załącznikami, w tym w warunkach umów dodatkowych. Ubezpieczenie Plan pełnej ochrony jest produktem oferowanym w formie indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie zawartej pomiędzy naszym Klientem a TU Allianz Życie Polska S.A. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na rzecz osoby, która:

 • w dniu składania wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia ma ukończone 18 lat i nie ma ukończonych 71 lat,

 • ma zawartą z BM Pekao (dawnym CDM Pekao S.A.) Umowę świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

Niezależnie od informacji przekazanych przez BM Pekao, przed zawarciem umowy ubezpieczenia Klient powinien zapoznać się z ogólnymi warunkami umowy oraz załącznikami do nich, w tym warunkami umów dodatkowych.

BM pekao (dawniej CDM Pekao S.A.) działa jako agent ubezpieczeniowy na rzecz TU Allianz Życie Polska S.A.


INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)